Dalco AB

Dalco Elteknik AB ekonomi_administration


Dalco Konsult AB ekonomi_administration


Dalco Admin AB ekonomi_administration


Lightronic ekonomi_administration

Välkommen till Dalco!

Dalco är en svensk koncern som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom ett stort antal områden t.ex. beställarstöd, administration, resurskonsulter, LED-belysning och ekonomi.
 MBEST uppdrag inom järnväg
Vi genomför hela MBEST- uppdrag (mark, bana/spår/kanalisation, el, signal och tele), där vår specialisering ligger inom projektering av EST (el-, signal- och teleanläggningar). För projektering av signalsystem är Dalco en av de absolut största aktörerna i Sverige.
Pressrelease:”Sedan den 2/3 2016 har Dalco-koncernen sålt dotterbolaget Dalco Elteknik till SYSTRA, ett internationellt konsultföretag inriktat på kollektivtrafiklösningar inom järnväg/spårväg och tunnelbana.” Läs mer…
 Resurskonsulter inom Energi, Järnväg och Väg
Vi åtar oss uppdrag som Projektledning, Datasamordning och Projektadministration
Våra resurskonsulter har kompetens för uppdrag inom områden som infrastruktur, bygg och energi. Några av våra uppdragsgivare är Trafikverket, SL/Trafikförvaltningen och Fortum.
Läs mer…
 Resurskonsulter inom Ekonomi och Redovisning
Vi genomför allt som kan förväntas av en redovisningsbyrå som redovisning och bokföring, fakturaservice, moms- och arbetsgivardeklaration, lönehantering och kontrolluppgifter m.m.
Läs mer…
 Utveckling, layout och montering inom LED-belysning
Vi genomför bl.a. följande uppdrag:
Utveckling – Vi utvecklar LED-moduler, drivenheter eller styrenheter
CAD PCB Layout – Vi designar layouten till mönsterkort baserat på kopplingsscheman
Montering – Vi utför monteringsarbeten till en färdig produkt
Läs mer…
”Dalco är en helt privatägd koncern som erbjuder såväl svenska som internationella kunder ett brett utbud av tjänster. Våra tjänster är i första hand riktade mot små och medelstora företag såväl nationellt som internationellt. Vi strävar att som konsult- och resursföretag vara det bästa alternativet inom våra verksamhetsområden. Vi gör också vårt yttersta för att vi på Dalco skall upplevas som kompetenta, pålitliga och engagerade (våra kärnvärden).”